Background Image
Michał Malinowski

Michał Malinowski

Creative director​

Posiada szerokie wykształcenie w dziedzinie sztuki i kultury, które pozwala mu tworzyć idee kreatywne charakteryzujące się nietuzinkowym wykorzystaniem elementów kulturowych poszczególnych krajów do budowania angażującego storyellingu brandów.

Uzyskał dyplom z malarstwa i grafiki komputerowej na Ecole Cantonale d’Art de Lausanne w Szwajcarii, odbył pobyt naukowy na Wydziale Folkloru i Mitologii na Uniwersytecie Harvard,  studiował folklor i etnografię na Indiana University w Bloomington i na Uniwersytecie Mc Gill w Montrealu. Pełnił funkcję artysty rezydenta u prof. Machiko Kusachary na Tokyo Institute of Politechnicks w Japonii.

Pracował jako dziennikarz dla czasopisma PIA Magazine w Japonii i Photo-Me. Doświadczenie zdobywał również w Szwajcarii w firmach OPAL AG oraz Transform AG przy opracowywaniu produktów multimedialnych.

Jako doświadczonym dyrektor kreatywnym o szerokim zakresie umiejętności i pasji do storytellingu, stworzył Storyteller Museum – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści oraz autorską metodę Digital Storytelling, wykorzystującą kreatywne techniki i media do tworzenia angażujących opowieść.

Autor liczynych publikacji, w tym książki “Polish Folktales and Folklore” nagrodzonej Aesop Accolade przez American Folklore Association

Genzom odpowiada za tworzenie strategii kreatywnych, adaptowaniu kulturowym komunikacji marketingowej i wsparciu Brandów w tworzeniu strategii komunikacyjnych przy wprowadzaniu produktów na rynki afrykańskie, azjatyckie i arabskie.